Umowa o pracę czy B2B dla programisty?

Programista dopiero rozpoczynający współpracę z przedsiębiorstwem lub organizacją ma do wyboru co najmniej dwa schematy zatrudnienia – pierwszym z nich jest podpisanie klasycznej umowy o pracę, natomiast drugim świadczenie usług w oparciu o model B2B. Jak łatwo się domyślić, każde z tych rozwiązań ma swoje niezaprzeczalne plusy oraz mankamenty, które mogą niektórych ekspertów zniechęcić. Dziś przyjrzymy się zarówno ciemnym jak i jasnym stronom obydwu modeli pracy, aby ułatwić świeżo upieczonym programistom podjęcie najlepszej ich zdaniem decyzji zawodowej.

Umowa o pracę
Jeżeli zdecydujemy się na tradycyjną umowę o pracę, naszym problemem nie będzie z pewnością konieczność samodzielnego wyliczania składek na ubezpieczanie zdrowotne, wypadkowe, emerytalne, czy też chorobowe. Wszystkimi tymi aspektami będzie musiała zająć się księgowa zatrudniona w firmie bądź organizacji, w której będziemy pracować. Jest to ogromna zaleta, bowiem jak wiadomo – prawo podatkowe ostatnimi czasy zmienia się w naszym kraju nadzwyczaj szybko, a programiście może być dość trudno jednocześnie efektywnie wykonywać powierzone mu zadania i śledzić doniesienia ekonomiczne oraz podatkowe. Umowa o pracę oferuje także rozliczne korzyści, z których korzystać może zatrudniony profesjonalista. Zaliczyć należy do nich bez wątpienia możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego, wypoczynkowego, macierzyńskiego/ojcowskiego, bądź chorobowego. Osoba taka nie musi się więc martwić, że na skutek sytuacji znajdujących się niejednokrotnie poza jej kontrolą pozostanie ona bez środków do życia. Do niezaprzeczalnych zalet umowy o pracę należy także zaliczyć brak przymusu pracy w weekendy oraz znaczna stabilizacja finansowa. Jakie są jednakże mankamenty takiego rozwiązania? Nie można tu nie wspomnieć o trudności wynegocjowania korzystnych dla programisty stawek, które niejednokrotnie przez cały okres zatrudnienia kształtują się na stałym, niezmiennym poziomie, nawet pomimo szalejącej inflacji oraz pojawiania się innych niekorzystnych czynników ekonomicznych, z rosnącymi podatkami na czele.

B2B
Może więc korzystniej jest rozważyć model B2B? Samozatrudnienie w tym przypadku to możliwość samodzielnego określenia preferowanej metody rozliczania się z osiąganych przychodów. Programista może to robić wybierając dziewiętnastoprocentowy podatek liniowy obliczany od dochodu, podatek według skali, który to utrzymuje się na poziomie 17 % w przypadku nieosiągnięcia przychodu o wysokości 120 tysięcy złotych, po czym zmienia on wartość na 32 % oraz dwunastoprocentowy podatek zryczałtowany, który to obliczany jest od dochodu. Bardzo istotną z punktu widzenia programisty-przedsiębiorcy jest możliwość skorzystania z rozlicznych ulg, a także – odliczania poniesionych kosztów od podatku, co nie jest możliwe w przypadku standardowej umowy o pracę. Niestety jednakże, B2B to nie tylko korzyści, ale także obowiązki. Jeżeli programista zdecyduje się na ten model, będzie on musiał samodzielnie zadbać o uiszczenie wszelkich niezbędnych składek, podatków i opłat bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej. Może on to robić sam lub też zakontraktować w tym celu księgową, jednakże należy pamiętać, że taka współpraca może wiązać się z dodatkowymi kosztami, na które niejednokrotnie na wstępnym etapie prowadzenia firmy nie można sobie pozwolić.
Ostateczna decyzja o wyborze formy zatrudnienia powinna być więc poprzedzona dokładną analizą – tak rynku jak i własnych możliwości. Pozwoli to na uniknięcie w ujęciu długoterminowym wielu problemów.

Już teraz sprawdź jaka praca Cię czeka i ile możesz zarobić na https://cleveran.com
Więcej artykułów na https://wiecej.cleveran.com