Kim jest DevOps Engineer i jak nim zostać?

Jak już wspominaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów publikowanych na łamach naszego portalu, programowanie nie jest sztuką jednorodną, bowiem miłośnicy technologii informacyjnych mogą specjalizować się w różnorakich jej aspektach. Powoduje to, że mamy do czynienia z administratorami baz danych, twórcami stron internetowych, jak również koderami odpowiedzialnymi za przygotowanie a następnie za nadzór nad aplikacjami standardowymi oraz ich odpowiednikami dedykowanymi urządzeniom mobilnym. Zyskującą obecnie na popularności, tak w kraju nad Wisłą jak i poza jego granicami, jest pozycja DevOps Engineera. Kim on jest i czym się zajmuje? Sprawdźmy to!

Kim jest?
W telegraficznym skrócie powiedzieć można, że osoba taka pełni rolę swoistego mostu łączącego dział wytwarzania oprogramowania oraz dział zarządzania systemami funkcjonującymi w ramach określonej firmy lub organizacji. Jej zadaniem jest identyfikacja oraz możliwie jak najszybsze rozwiązywanie potencjalnych problemów wynikających ze współpracy pomiędzy zespołami, wspieranie ich w realizacji co bardziej złożonych projektów, a także maksymalizacja ich produktywności w ujęciu długofalowym. Jak więc widać, mamy tu do czynienia nie tylko ze standardowymi przedsięwzięciami ściśle powiązanymi z programowaniem, ale także – zadaniami zorientowanymi na organizację pracy kilku zespołów ekspertów, do czego wymagane są dodatkowe kwalifikacje i umiejętności interpersonalne.
DevOps Engineer niejednokrotnie ma także możliwość podejmowania kluczowych z punktu widzenia realizacji projektu decyzji w oparciu o przedstawione mu dane. Umożliwia to w rezultacie zauważalne skrócenie procesu produkcji i testowania oprogramowania, co ma niebagatelne znaczenie jeżeli chodzi o minimalizację ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów oraz generowanych przezeń zysków. Ekspert taki ponosi także odpowiedzialność za produkt, który następnie ma trafić do odbiorcy końcowego na wszystkich etapach jego produkcji, począwszy od opracowywania podstawowych koncepcji teoretycznych, poprzez implementację kluczowych funkcji, aż po wdrożenie i identyfikację obszarów potencjalnie problematycznych. Można więc bez cienia wątpliwości stwierdzić, iż DevOps Engineer bierze na swoje barki dość dużą odpowiedzialność, jednakże nierozerwalnie wiąże się to z wysoce zadowalającą pensją oraz wieloma korzyściami, tak jak możliwość skorzystania z płatnych urlopów. Nie powinno więc dziwić, że na stanowisko takie jest podczas każdego procesu rekrutacyjnego od kilku do kilkunastu chętnych. Z uwagi na ten fakt konieczne jest przeprowadzenie wielopoziomowej procedury weryfikacyjnej, która to pozwala na ustalenie czy dana osoba sprawdzi się na tej pozycji oraz czy podoła ogromowi obowiązków jakie spadać na nią będą każdego dosłownie dnia pracy.

Zarobki
Na jakie zarobki liczyć może DevOps Engineer? Jeżeli dopiero rozpoczyna on swoją przygodę z koordynowaniem pracy poszczególnych zespołów stanowiących kluczowe części przedsiębiorstwa, jego wynagrodzenie oscylować będzie w okolicach 5-6 tysięcy złotych miesięcznie. Znacznie lepiej płatna jest ta sama praca wykonywana przez osobę doświadczoną, a więc pełniącą omawianą rolę w firmie przez okres ponad 4-5 lat. W takim przypadku liczyć może ona nawet na 15 tysięcy złotych, natomiast w przypadku korporacji międzynarodowych docierających ze swoimi usługami w najdalsze zakątki świata – na wynagrodzenie przekraczające 20 tysięcy złotych. Jest to więc praca wymagająca absolutnego zaangażowania, poświęcenia i nieprzerwanego samodoskonalenia, jednakże ekspert z dziedziny programowania bez wątpienia zostanie za swoje umiejętności sowicie wynagrodzony!

Już teraz sprawdź jaka praca Cię czeka i ile możesz zarobić na https://cleveran.com
Więcej artykułów na https://wiecej.cleveran.com