Jaka stawka VAT dla programisty?

Jak wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w naszym kraju z pewnością zdaje sobie doskonale sprawę, stawka VAT w Polsce wynosi już od dobrych kilku lat 23 %. Niemniej jednak, okazuje się, że w pewnych specyficznych sytuacjach, programiści oraz osoby ściśle powiązane z branżą IT mogą skorzystać z preferencyjnej stawki, która to wynosi jedynie 8 %. Pozwoli to bez wątpienia zmaksymalizować osiągane zyski oraz ograniczyć ponoszone koszty. Jakie warunki należy jednakże spełnić, aby możliwe było skorzystanie z tej swoistej ulgi dla przedsiębiorców? Sprawdźmy to!

VAT 8% zamiast 23%
Jak wynika z obowiązujących obecnie regulacji prawnych bezpośrednio odnoszących się do zasad naliczania podatku od towarów i usług, aby programista mógł płacić VAT na poziomie 8 %, musi on spełnić trzy warunki szczegółowe. Przede wszystkim, musi on być uznany za twórcę wedle definicji obowiązującej w ustawie o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych. Oznacza to, że musi być on wyłącznym autorem dzieła, przez które rozumie się aplikację, oprogramowanie, bądź też kompletną stronę internetową. Wykluczone jest w takim przypadku posiłkowanie się gotowymi fragmentami kodu, aplikacji, bądź też projektami graficznymi udostępnianymi przez strony trzecie – czyni to bowiem w rozumieniu prawa z takich podmiotów strony zaangażowane w projekt i jednocześnie uniemożliwia postrzeganie programisty jako wyłącznego autora.
Drugi warunek jasno stanowi, iż rezultatem pracy eksperta, o którym mowa w ramach dzisiejszego artykułu musi być utwór mający formę programu komputerowego, a więc kodu programistycznego. Po trzecie, specjalista z dziedziny technologii informacyjnych musi otrzymywać wynagrodzenie za przekazanie bądź też udzielenie licencji do praw autorskich. Co niezwykle istotne, wszystkie nadmienione warunki muszą zostać spełnione łącznie. Jeżeli dwa z nich zostaną wypełnione, autor oprogramowania zdecyduje się jednakże na wykorzystanie części kodu udostępnianego przez strony trzecie, niemożliwe okaże się skorzystanie z preferencyjnej stawki VAT na poziomie 8 %.
Jeżeli programista nie jest w stanie poradzić sobie z natłokiem obowiązków oraz wymogów, jakie nakłada na niego obecny system prawny oraz skarbowy, może on spróbować swoich sił jako członek większego zespołu z zakresu IT w firmie krajowej bądź też korporacji międzynarodowej. Z pewnością znacznie ułatwi to wykonywanie powierzonych mu obowiązków, jako że do jego zadań będzie należało tworzenie kodu, zarządzanie bazami danych oraz analiza przesyłanych informacji, nie natomiast konieczność dbania o odprowadzanie składek i płacenie podatków o odpowiedniej wysokości. Umożliwi to z kolei zorientowanie się w pełniejszym stopniu na osiągnięcie postawionych sobie celów oraz skuteczną realizację zleconych projektów.
Niemniej jednak, jeżeli dany programista czuje w sobie żyłkę przedsiębiorcy, naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie wykwalifikowanej księgowej, która to prowadzić będzie księgi przychodów i rozchodów oraz informować będzie o ewentualnych ulgach, odliczeniach i przywilejach jakie przysługują osobie prowadzącej działalność gospodarczą w naszym kraju. Koszt takich usług nie powinien być nadmiernie dotkliwy dla portfela programisty, szczególnie w sytuacji, gdy jest on w stanie dzięki realizowanym zleceniom wypracować miesięczny zysk na poziomie 10 lub nawet więcej tysięcy złotych. W rzeczonym przypadku zakontraktowanie księgowej okazać się może strzałem w dziesiątkę oraz rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć wielu problemów prawnych i skarbowych!

Już teraz sprawdź jaka praca Cię czeka i ile możesz zarobić na https://cleveran.com
Więcej artykułów na https://wiecej.cleveran.com