Jak wyglądać może rozmowa rekrutacyjna na stanowisko programisty?

Podejście
W ramach dzisiejszego artykułu pragniemy nakreślić sposób, w jaki przebiegać może rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko programisty w firmie krajowej lub też mającej swoją siedzibę poza granicami Polski. Zgromadzone przez nas informacje bez wątpienia pozwolą potencjalnemu kandydatowi w pełniejszym stopniu przygotować się do udzielenia rekruterowi wyczerpujących odpowiedzi, które to mogą skutkować zatrudnieniem.

Przygotowanie
Przede wszystkim przygotować się musimy na pytania techniczne. To właśnie one pozwolą osobie zasiadającej po drugiej stronie biurka określić, czy informacje, które podaliśmy w CV oraz liście motywacyjnym mają pokrycie w rzeczywistości oraz czy dysponujemy umiejętnościami i doświadczeniem, które pracodawca uznaje za kluczowe i niezbędne. Możemy na przykład zostać zapytani o specyfikę realizowanych dotychczas projektów. Nie obawiajmy się w tym przypadku podać możliwie jak najdokładniejszych szczegółów takich przedsięwzięć, bowiem jasno pokaże to, że jesteśmy zaznajomieni z rozwiązaniami stosowanymi w branży oraz umiemy je w sposób efektywny zaimplementować w przygotowywanych aplikacjach bądź bazach danych. Osoba odpowiedzialna za zgodne z wytycznymi przedsiębiorstwa przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej może zagadnąć nas również o języki programowania jakimi się posługujemy oraz platformy programistyczne z jakich korzystamy na co dzień.

Rozmowa
Rozmowa to także konieczność udzielenia informacji, które pokażą, czy jesteśmy w odpowiednim stopniu obeznani z kluczowymi z punktu widzenia algorytmami oraz strukturami danych. Nie obawiajmy się także odpowiedzieć na pytania, które będą od nas wymagały podania sposobu rozwiązania specyficznego problemu programistycznego. Podana przez nas odpowiedź z pewnością nie zostanie wykorzystana nieodpłatnie w celach poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, a stanowić będzie jedynie swoistego rodzaju test naszych zdolności z zakresu technologii informacyjnych.
Nie należy wahać się także przed udzieleniem informacji, które nie zostały zawarte w CV bądź liście motywacyjnym, a które mogą zaważyć na naszym zatrudnieniu w przedsiębiorstwie. Zaliczyć należy do nich bez wątpienia liczbę i specyfikę ukończonych szkoleń, czy też realizację projektów i zadań o specyfice wysoce zbliżonej do tej, jaka wymagana będzie od osoby, którą dana firma planuje zatrudnić w pełnym wymiarze godzin.

Rekrutacja
Proces rekrutacji nie trwa za długo, bowiem rekruterzy najczęściej ograniczają się do poświęcenia około trzydziestu minut na kandydata. Oczywiście nie umożliwi to poznania wszystkich słabych oraz mocnych stron aplikanta, jednakże pozwoli na zaznajomienie się z zakresem jego wiedzy, doświadczeniem, jak również – co niezwykle istotne – z osobowością. Programista powinien być osobą opanowaną, umiejącą pracować pod presją czasu, jak również potrafiącą znaleźć kreatywne rozwiązania przedstawionych problemów. Kluczowym jest także zdolność pracy nad dużymi zbiorami danych bez nadmiernego zmęczenia, które to jak wiadomo może się przełożyć na popełnienie błędów rzutujących następnie na wydajności całej aplikacji bądź bazy danych. Powinniśmy także szczerze i zgodnie z prawdą odpowiedzieć na pytanie o zarobki jakich oczekujemy, jako że podczas procesu rekrutacyjnego pytanie takie bez wątpienia padnie. Pozwoli to pracodawcy na określenie, czy może sobie on pozwolić by nas zatrudnić, natomiast my będziemy możliwość by określić, czy za umiejętności jakimi dysponujemy zostaniemy odpowiednio wynagrodzeni. Jeżeli tylko odpowiednio się do tego wydarzenia przygotujemy, proces rekrutacyjny z pewnością nie okaże się być ponad nasze siły, a kto wie – może pozwoli on nam zdobyć wymarzoną pracę?

Już teraz sprawdź jaka praca Cię czeka i ile możesz zarobić na https://cleveran.com
Więcej artykułów na https://wiecej.cleveran.com